Reklam Yönetmelik

TİCARİ ARAÇLARDA REKLAM BULUNDURULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar; Bu Yönetmeliğin amacı belediye ve mücavir alan sınırları içinde yük ve yolcu taşıyan ticari araçların iç ve dış kısımlarında reklam bulundurulmasına dair usul ve esasları belirlemektir.

Ticari Araç Reklam Yetki ve İzin Belgeleri, Kampanyalar
Teminat Şartları ile Denetimleri
Ticari araç reklam izin belgesinin verilmesi ve kullanılmasına ait usul ve esaslar
Ticari araçlara reklam takılması ve bulundurulmasında uyulacak usul ve esaslar
Üzerinde reklam bulunan ticari araçların ve izin belgelerinin denetimi
Çeşitli ve Son Hükümler
Yetki ve izin belgesinin basımı, kullanıma sunulması ve ücretlerinin belirlenmesi
Ek Dosyayı kontrol edebilirsiniz. TİCARİ ARAÇLARDA REKLAM BULUNDURULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

Başa dön tuşu

Start a Conversation

Hi! Click one of our member below to chat on Whatsapp